1/17/2014

Internacia Virina Tago 2014

Ĉiujare Osioka Taeko sendas alvokon al geviroj en la tuta mondo. Ŝi petas al ni, ke ni respondu al mesaĝo, kiu estas sendita de ''Hiroŝima Esperanto-Centro kiel unu el 23 organizoj sub la Plenuma Komitato de Internacia Virina Tago 2014''. La mesaĝon vi povas leĝi ĉi-tie.

Jen mia respondo:

Estimataj kaj karaj gesinjoroj en Hiroŝimo,

Mi sincere dankas al vi pro la alvoko okaze de Internacia Virina Tago 2014.

Neniuj nuntempuloj en riĉaj landoj povas postuli ke, ili ne povas ekscii pri la travivaĵoj de homoj loĝantaj en aliaj landoj. Televidile kaj  komputile, ĉiuj, kiuj emas informiĝi bone konscias pri la ĉiutagaj katostrofoj suferataj de aliaj homoj eĉ en la plej malproksima lando. Ŝaltante la televidilon aŭ komputilon ni spektas la ĥaoson post naturkatastrofo kaj ni aŭskultas la diraĵojn de  senesperaj gepatroj; Malŝaltante la televidilon ni eskapas. Tamen la suferantoj ne ĉiam eskapas.

Pro tio ni neniam forgesu la sorton de viaj samlandanoj loĝantaj en Fukuŝimo, kiuj suferadas pro la silenta menaco de nukleaj malpuraĵoj. Mi vere kompatas la infanojn, kiuj ne povas libere ludi eksterdome pro la  sanmenaco. Plue la ĉiutaga elekto de ne malpurigitaj manĝaĵoj certe ankaŭ estas grandega defio por ĉiuj loĝantoj. Mi elkore esperu, ke per via venontjara mesaĝo vi povos informi al ni pri granda pliboniĝo de la vivkondiĉoj  en Fukuŝimo.

Malfacile estas resti optimisto en la nuntempa mondo: la antaŭjuĝemo, la malegaleco, la suspektemo, la malamo, la malavaro  menacadas ĉies pacon, ie ajn. La teruraj militoj, kiuj furiozas en Sirio, Centrafrika Respubliko, Sudano kaj la maltrankvilaĵoj en multe da aliaj landoj signifas, ke multe da homoj fariĝas rifuĝintoj. Laŭ UNHCR  troviĝas en la mondo 15.4 milionoj da rifuĝintoj (fine de la jaro 2012). Lastjare potage fuĝis 23,000 homoj de siaj hejmoj pro militoj kaj pro la persekutado. Fuĝintaj infanoj ne frekventas lernejojn, ili ofte malsaniĝas pro la manko de akvo pura kaj manĝaĵoj: oni nomas tiajn infanojn la perdita generacio.

Kvankam oni ne povas malhelpi la okazon de naturkatostrofoj, oni povas kaj endas eviti militojn kaj persekutadojn, ĉar ili estas homfaritaj. La paca problemsolvado estas lernenda se nur ekzistas la emo.

Mi deziras al vi, grandan sukceson kaj feliĉon. Venontjare mi esperas, ke mi emu skribi pli optimisman mesaĝon.

Amike
Betty Chatterjee de Danio.

P.S. La unuan fojon mi ekkonsciis pri Internacia Virina Tago estis en 1982, kiam mi loĝis en Italio. Tie viroj montras al virinoj la amon kaj la respekton per la donacado de branĉeto de mimozo flava. mimoza flava.