2/21/2015

Mesaĝo por Internacia Virina Tago de UN 2015, Hiroŝima

Jaron post jaro S-ino  Osioka  Taeko el Hirosima sendas mesaĝon al homoj en la tuta mondo petante respondojn, kiujn ŝi kaj siaj koleginoj tradukas al la japana. Okaze de Internacia Virino-Tago la 8-an de marto ĉiuj mesaĝoj ekpozicias dum urba okazaĵo.

Jen la mesaĝo de Osioka Taeko, kiun mi januare ricevis. 

<
Ni, la plenuma komitato de la Internacia Virina Tago de UN 2015 Hirosima konsistas el 22 organizoj kaj la municipo Hirosima, salutas vin solidarece, kaj elkore alvokas al vi. En la 8-a de marto, 2015, por la Internacia Virina Tago de UN en la 8-a de marto, ni havos kunvenon por kunlaboro per saĝoj kaj fortoj, kaj antaŭen puŝi konstruon de la socio por komuna partopreno de geviroj.

Virinoj de la gubernio kaj de la urbo organizas kunlaboron por heredigo de la urbo paca al sekvanta generacio. Nur en paco ni povas koncentri fortojn por antaŭenpuŝo de komuna partopreno de geviroj.
En aŭgusto antaŭ 70 jaroj la nuklebomboj en sekundoj detruis la du urbojn Hiroŝima kaj Nagasaki, rabis 210 000 vivojn.

Hodiaŭ ankoraŭ daŭras sufero de pli ol 200 000 Hibakŝoj, bombitaj de nuklea armilo.
Sed, pli ol 16 000 nukleaj misiloj ankoraŭ nun restas ekipitaj kaj tuj lanĉeblaj en la mondo.
Nun por nuligi ĉiun nuklean armilon necesas agado en civitana nivelo kaj movi sian registaron en multaj landoj.

Temo de la Internacia Virina Tago 2015 Hirosima estas:
En 70-a jaro post la atombombado pacon protektu ni mem, se  ni ne agadas, nenio ŝanĝiĝos.”
En tiu tago, 8-an de marto, ni havos prelegon, elpensos, kion lanĉi al la mondo el atombombita Hiroŝimo. Ni mem aktivu por paco kaj por detruado kaj malpermeso de ĉiuj nukleaj armiloj.>>


Jen mia respondo:

Karaj geamikoj en Hirosima kaj Nagasaki!


Mi elkore dankas vin pro tio, ke jaron post jaro vi konstante rememorigas la homaron pri la teruraj konsekvencoj de la atombombado en la jaro 1945. Aparte notende estas, ke pro tiuj eventoj, kiuj okazis antaŭ 70 jaroj, 200000 Hibakŝoj daŭre suferas.
Ni ne akceptu la situacion, ke en nia mondo, kiu pli kaj pli malpaciĝas, restas 16000 nukleaj misiloj. Naŭ ŝtatoj posedas ilin, kaj ĝis nun oni ofte, (naive?) supozis, ke ŝtatestroj estante singardaj neniam uzos ilin. Sed pro la kreskado de terorismo en Mezoriento, Nigerio ktp venas en la kapon la horora penso, ke teruristoj iam, iel enmaniĝos nukleaj armiloj.
Ĉu iuj el ni povas imagi la detruon kaj la suferadon, kiuj okazus, se tiaj frenezuloj decidus uzi ilin?
Esperante, ke tia koŝmara situacio neniam okazu, mi dissendos vian mesaĝojn al geamikoj.
Sincere kaj amike
Betty Chatterjee - Vallensbaek Strand, Danio
72 – jara. Emerita instruistino kaj pedagogo.

2/18/2015

Okazaĵoj malagrablaj en tia ''feliĉa lando''

Iom pri  la terurismaj pafadoj en Danio la 14-an kaj la 15-an de Februaro 2015.

Por vi, kiuj eble ne sekvis la informadon pri la eventoj en Danio, unue jen mallonga resumado.

La 14-a de Februaro je la 15.33-a estis pafado ĉe la kulturdomo Krudtønden en orienta kvartalo de Kopenhago. Tie estis okazanta diskutkunveno pri arto kaj liberesprimado. Unu el la ĉefaj partoprenantoj estis la sveda verkisto kaj desegnisto de i.a.desegnaĵoj mohamedaj, Lars Vilks. Post kiam la pafanto pafmortis alian partoprenanton Finn Norgaard kaj pafvundis tri policanojn, li kurante eskapis. Krom granda serĉado ĉie en la urbo malsukcesis al la policoj kapti lin.

La 15-a de Februaro je la 1-a dua dua pafado okazis en Kopenhago ĉe la ĉefa sinagogo en la urbcentro kie proksimume 50 gastoj partoprenis en la judakomunuma festejo komfirmacian feston, multe el ili estis infanoj. Ne sukcesis al la pafanto eniri tien, sed li mortigis la nearmitan judan gardanton Jan Uzan kaj vundis du policanojn, antaŭ ol li eskapis.

La 15-a de Februaro je la 5-a policano fafmortigis la supozitan teroristan apud staciodomo en norda kvartalo de Kopenhago.

Kion ni nun scias pri la pafanto/teroristo/krimulo kiu mortigis du senkulpajn homojn kaj vundis kvin policanojn?

Omar Abdel Hamid El-Hussein estis lia nomo. Li havis 22 jarojn. Siaj gepatroj estas palestinaj, sed li mem naskiĝis en Danio. Kvankam li estis sufiĉe talenta lernejano, li havis kontaktojn kun junulaj krimuloj. Du semajnoj antaŭ la pafadoj li estis liberigata post du-jara mallibereja punado pro ponarda atako. Oni suspektas, ke en la malliberejo li havis kontaktojn kun ekstremuloj. Ŝajnas ke, li celis dediĉi sin al la terorisma grupo ISIS.

Ekde la jaro 2005, kiam dana desegnisto aperigis desegnaĵojn pri Muhammed, oni jam atendas, ke iam, ie okazos tiaj eventoj en nia beleta landeto. Tamen oni preferis forpuŝi tiajn terurajn pensojn, sed nun jam terorismaj atakoj okazis, kaj ni ne plu evitos la konsekvencojn.

Post la unuaj ŝokoj okazis la grandega partoprenado en memorceremonioj, ne nur en Kopenhago, kie amasiĝis proksimume 30,000 homoj, sed ankaŭ en aliaj grandaj urboj danaj. Okaze de la ceremonioj gravuloj multe parolis pri la interkomuna solidareco, ni ĉiuj estas danaj civitanoj kaj grave estas stari kune kontraŭ terorismo, kaj tiel plu. Dimanĉon kaj Lundon venis amaso da homoj kaj metis florojn ekster de la kulturdomo kaj la sinagogo, kaj oni dankis la policanojn, kiuj forte armitaj gardis la lokojn.

Ni nun havas la grandan defion, kiel ni kune vivos en nia lando.
Laŭ tiu-ĉi proksimume 4,1% de la dana loĝantaro estas islamanoj. Multe el ili naskiĝis ĉi-tie kaj estas plenrajtaj Danoj. La plejparto da islamanoj pacemas, parolas la danan, havas laborpostojn kaj krom religiaj kutimoj malkaŝitaj ili vivas pli malpli kiel etnaj danoj. En la kvartalo, kie mi loĝas, tiaj estas la kvartalaj islamanoj. Tamen islamanaj loĝantoj getaj ofte ne estas bone integrigitaj, kaj ili emas opinii, ke ili rolas kiel viktimoj en Danio. Laŭ ili danoj kaj judoj kaŭzas ĉion malbonan. Ŝajnas esti, ke tia estis la sinteno de Omar Abdel Hamid El-Hussein.Laŭ tiu-ĉi 0,12% de la dana loĝantaro estas judoj. La plejparto loĝas en la kopenhaga regiono. Dum la lastaj jaroj kreskas antisemitismo ankaŭ en Danio. Oni timas vesti sin per kalotoj aŭ steloj de David ekster de la hejmo aŭ en la sinagogo. La sola juda lernejo en Danio estas kvazaŭ fortreso. Post la pafadoj policanoj forte armitaj staras ekster de la lernejo. La registraro de Israelo ja konsilas judojn, ke ili translokiĝu al Israelo, ĉar Danio estas danĝera lando por ili. Tamen la ĉefa rabeno dana, kiu naskiĝis en Israelo, opinias, ke tia timo estas malbona motivo. Laŭ mia opinio nia rabeno tute pravas, tamen ankaŭ grave estos, ke la juda komunumo sentas sin sekura.

Ekzistas kaj antisemitismo kaj islamofobio en Danio, kaj tio estas problemo. Ne sufiĉas, ke la registraro kaj la polico agadas, tio ankaŭ estas ĉies respondeco pace kontraŭbatali antaŭjuĝojn.
Hodiaŭ aperis informoj de unu el miaj fejsbukaj amikoj pri la tre malagrablaj travivaĵoj de kelkaj islamanoj dum la lastaj du tagoj. Hieraŭ aperis komentoj pri la kulpo de judoj, ĉar pro la ''fia sinteno'' de Israelo, islamanoj protestas ktp. 

Ĉu jam malaperas la bonaj pensoj, kiujn ni aŭdis dum la memorceremonioj? Mi esperas, ke ne.