8/14/2009

Fama Cseh-metoda instruisto gastis kaj instruis esperantistojn en Kopenhago.

La 8-an de aŭgusto kaj la 10-an de aŭgusto Atilio Orellana Rojas inspire instruis per Cseh-metodo grupon da progesantaj esperantistoj en la kopenhaga klubejo en Tomsgårdsvej 35, Kopenhago. Li vigligis kaj ridigis nin kaj pro la treege agrabla etoso kaj la brila instruado ĉiuj parolemiĝis.
La 10-an de aŭgusto vespere Atilio ankaŭ elstare prelegis en la klubo de KEK pri Andreo Cseh kaj la rekta metodo/Cseh-metodo. Proksime 30 esperantistoj aŭskultis la prelegon.

Atilio Orellana Rojas naskiĝis la 6-an de septembro 1963 en Rio Hondo, Argentino. Li esperantistiĝis en 1984 kaj en 1988 komencis instrui Esperanton laŭ la rekta metodo (Cseh-metodo). Jam da multaj jaroj li restas en Nederlando. Unue li laboris kiel ’vojaĝanta instruisto’ kaj post tiam li fariĝis Direktoro de la Internacia Esperanto-Instituto. Atilio Rojas verkis Esperante kaj hispane pri indiĝenaj temoj. Plue li jam havis diversajn postenojn en TEJO, UEA, ILEI ktp.
(biografiaj informoj elĉerpitaj de: http://eo.wikipedia.org/wiki/Atilio_Orellana_Rojas)


No comments: