2/09/2013

Tia estas la vivo.


 
Robert Storm Petersen (1882 – 1949), kromnome Storm P estis dana pentristo, verkisto, aktoro,  kaj inventisto, kies spektindaj bildoj satiraj troviĝas i.a. en Storm P Muzejo en la ĉefurba kvartalo Frederiksberg.

  Jen la muzeo, kiu iam estis policejo.
(Foto de Vikipedio)


Jena video estas danlingva, Eĉ se vi ne dane scipovas, mi esperas, ke vi ĝuu rigardi la bildojn de Storm P.

.Tamen egale konindaj estas la spritaj kaj ofte saĝaj aforismoj de Storm P. Danoj, eĉ se ili eble ne scias aŭ forgesas pri Storm P, ofte spicas konversaciojn uzante ilin.

Jen ekzemplo de nekredebla situacio!
Iun tagon amiko/amikino venas vespermanĝi ĉe vi. Vi regalas lin/ŝin per bongustaj pladoj kaj trinkaĵoj. Post la manĝo, li/ŝi subite insultas vin per maljusta kaj akra kritiko pri la kuirado kaj pri la vino (cetere, multekosta). Konsternite vi mutiĝis kiel ŝtono, kaj du minutojn poste li/ŝi eliris de la apartamento.

Kion vi do faras? Kompreneble vi telefonas amikon/amikinon. Al li/ŝi vi plendas kaj plendas pri la impertinenta gasto, kaj vi bedaŭras, ke vi ne riproĉis lin/ŝin. Finfine citante Storm P vi diras:
'' Oni efektive nur elpensas la akrajn komentojn post kiam oni jam perdis la dentojn.''
''Dentojn, ĉu? Ĉu vi perdas la dentojn?'' Ekkrias la amiko/amikino.
Ĝuste tiam vi ekkonscias, ke via amiko/amikino ne estas aŭskultema, tial vi kolere elbuŝas alian aforismon de Storm P:
''Nekredeble estas, kiel oni povas tiel facile elteni la zorgojn de aliaj! Ĉu ne?''
Post kiam vi malŝaltas la telefonon, kaj  konstatas, ke: ''La vivo estas tia, kia ĉemizo infana, mallonga kaj malpura''.

Nu, Esperantistoj havas la proverbojn de Zamenhof, kaj danoj havas la aforismojn de Storm P.
Enhanced by Zemanta

No comments: