10/21/2011

Kiam la Maestro gastis nin.


Ĉi-jare danaj esperantistoj denove bonvenigis samideanojn el la tuta mondo okaze de la 96-a Universala Kongreso. Trifojoj antaŭe jam okazis la Universala kongreso en Kopenhago: en la jaroj 1956, 1962 kaj 1975.
Tamen en la jaro 1908 Kopenhaganoj havis eĉ pli grandan honoron. Post la kvara Universala kongreso en Dresdeno okazis postkongresoj kaj en Berlino kaj en Kopenhago. El la 300 esperantistoj kiuj ĝuis la turismadon kaj la festadon en Berlino 80 personoj inklusive la gesinjoroj Zamenhof daŭre vojaĝis al Kopenhago. La danaj esperantistoj bonvenigis la gastojn je la 9-a en ’la lumega restoracio de hotelo Bristol. En tute estis representantoj el 16 landoj.
Post la bonveno , spite al la kaprice malseka vetero, 'oni tramarŝis la malsekan urbon’ ĝis la haveno, kie ili veturis per la vaporŝipo al Helsingborgo (Sudsvedio). Tie la sudsveda esperantistaro gastigis la grupon per lunĉo ĉe terarestoracio. Dume oni ‘interŝanĝigis diversajn paroladojn; precipe oni aplaŭdis entuziame tiun de Sinjoro Zamenhof.’
Posttagmeze ili revaporŝipis al Elsinoro, Danio, kie ili vizitis la tombon de Hamleto kaj la kastelon de Kronborg.
Vespere revenante al Kopenhago la kongresanoj ĝoje festis per bongusta manĝaĵo, kantado kaj dancado en la klubejo de la Kopenhaga Esperantista Klubo en Kongens Nytorv.


En tiu-ĉi konstruaĵo estis la unua klubejo de la Kopenhaga Esperantista Klubo.

La sekvan tagon oni nomis vidindaĵotagon. Unue la kongresanoj vizitis la muzeon de Thorvaldsen, kaj post kiam ili tramveturis al Bierfarejo de Karlsberg. Membroj de la firmao bonvenigis la gastojn kaj promesis al ili, ke ili baldaŭ lernos Esperanton. De la bierfarejo ili vizitis la bestĝardenon. En la postagmezo ili vizitis la Gliptotekon antaŭ ol la partopreno en la oficiala akcepto en la Urbodomo. La urbestro salutis ilin Esperante esprimante sian estimon por la lingvo. Finfine oni supreniris la altegan turon kaj ‘plantis la verdan standardon super la urbo’.

Jen la kopenhaga urbdomo (foto de 2009) 

Bedaŭrinde la vetero ankoraŭ malbonis, tial vespere oni ne plenprofitis je la vizito en la Ĝardeno de Tivoli. Tamen ili bonhumore festis ĉe la ’komforta restoracio de Wivel.’ ’Konstante afablaj kaj nelacigeblaj la Majstro kaj sia edzino ĝis post noktomezo ĉeestis la kunvenon, akceptante de ĉiuj flankoj tre varmajn dankesprimojn pri la ĝoja, neforesebla kunrestado.’
La sekvan posttagmezon la gastoj forvojaĝis hejmen.
Tiuj ĉi informoj legeblas en la Dana Esperantisto de Septembro 1908. La informanto estis Marie Schrøder, kiu estis unu el la viglaj kaj diligentaj esperantistoj, kiuj lernis la lingvon en la aŭtuno de 1907 per kurso aranĝita de la tagĵurnalo Politiken. Ŝi konkludis la artikolon skribante: ’Ĝis la revido en Barcelona’.
Tragedie Marie Schrøder mortis pro akcidento survoje al la kvina Universala Kongreso en Barcelono. Ŝia tombo troviĝas en la Tombejo de Assistents Kirkegaard en Kopenhago.
La tombo de Marie Schrøder (foto de 2008)
Se nia majstro mirakle revenus al Kopenhago en la jaro 2011, li certe ne rekonus la urbon. Kvankam multaj el la tiamaj vidindaĵoj feliĉe estas ankoraŭ videblaj: la bestĝardeno, la bierfarejo de Karlsberg, la ĝardeno deTivoli, la Gliptoteko, la Muzeo de Thorvaldsen, la kastelo de Elsinoro, la tombo de Hamleto, la belega konstruaĵo en kiu kunvenis la tiama esperantistaro kaj la urbodomo. La lasta tramo malaperis en la sepdekaj jaroj. Nuntempaj Kopenhaganoj veturas per metro, buso, akvo-buso, trajno, biciklo, auto kaj eĉ rulŝuoj.

No comments: