10/27/2011

'Patrolanda lianto'


Granda plezuro al mi estas la legado de malnovaj revuoj. 

Hodiaŭ mi trovis la jenan en la revuo 

'Danlando' de oktobro 1912. 

Jen Esperantigita kanto de H.C.Andersen.Patrolanda lianto
de
:H. C. Andersen
Danlando estas mia hejmo, ĉarma, 
En ĝia ter' radikon havas mi.

. Patrina voĉo l mia lingvo varma, 
Al mia koro dolĉe iras vi
Karega dana land'

Kun tumuluso-ceno
Ĉe kampo de lupol' kaj pomgardeno, 
Mi amas vin" mia patruj', Danland !

I
ĉu la somero kreas florojn ie
Pli riĉe ol ĉi-tie ĝis la mal" '? 
                                            Pli hele brilas la plenlun' nenie
Ol en la hejmo de la fagarbar'
Karega dana land'
Kun Dannebrog' ondante
Ĝi venis al ni de l'ĉiel' falante,
Mi amas' vin, mia patruj', Danland' !
Ho, lando bela, kie mi naskiĝis, 
En kies ter' radikon havas mi 
Kaj kie la patrina vod' kunigas

Je l'ĉarma lingv' en dolĉa melodi'
Karega dana land'

Herbfresa insularo
Kun nest' de l'cign' sovaĝa ĉe la maro
                                                 Mi amas vin, mia patruj', Danland' !
Trad. J. Wulff.

No comments: