1/10/2013

 Alvoko okaze de la Internacia Virina Tago 2013

 En Italio kaj Rusio mimozo simbolas Internacian Virinan Tagon. En Hiroŝimo, Japanio oni elektas prezenti la tagon alimaniere per ĉijara mesaĝo al geviroj ĉie.


Jen la alvoko skribita de  OSIOKA Taeko el la urbo Hiroŝimo, Japanio.


  
Skribas OSIOKA Taeko el la urbo Hirosima, Japanio.
Ni Hirosima Esperanto-Centro kiel unu el 23 organizoj sub la Plenuma Komitato de Internacia Virina Tago 2013 Hirosima lanĉas mesaĝon. Ni petas vin doni al ni vian respondan mesaĝon por la Tago, kaj transdoni la alvokon al viaj geamikoj. Ni ekspozicios vian mesaĝon ĉe publikaj ejoj de la urbo Hirosima.

Limdato estas la 10-a de februaro 2013, ĉar ni havos ekspoziciojn de la mesaĝoj ekde la 18-a de februaro.
Kun antaŭdanko, OSIOKA Taeko
Mesaĝo por la Internacia Virina Tago 2013, Hirosima

Estimataj, kaj karaj gesinjoroj en la mondo,
Ni, la plenuma komitato de la Internacia Virina Tago de UN2013 Hirosima, konsistas el 20organizoj kaj la municipo Hirosima, salutas vin solidarece, kaj elkore alvokas al vi. En la 3-a de marto, 2013, por la Internacia Virina Tago de UN en la 8-a de marto, ni havos kunvenon por kunlaboro per aldono de saĝoj kaj fortoj, kaj por antaŭenpuŝi konstruon de la socio por komuna partopreno de geviroj Virinoj de la gubernio kaj de la urbo Hirosima organizas kunlaborojn por heredigo de la socio paca al sekvanta generacio. Nur en paco ni povas koncentri fortojn por antaŭenpuŝo de komuna partopreno de geviroj.

Post publikigo de la “Listo pri Egaleco inter Viro kaj Virino” de la Monda Ekonomia Forumo en oktobro, 2012, ni denove pripensis pri nuna situacio de la japanaj virinoj. Laŭ vidpunkto pri ŝanco de dungiĝo, salajro, edukiteco, sano, vivkondiĉo, partopreno en politiko, entute la japanaj virinoj lokiĝas 101-a pozicio en la listo!

Longe daŭras malprospera ekonomio aldone al la katastrofo kaj de naturo kaj de la atomcentralo, kiu aparte atakas gejunulojn kaj virinojn. Ni pripensu pri feliĉo de la virinoj” estas la ĉefa temo de la Tago, 2013, kaj ni lernas pri hodiaŭa situacio de virinaj vivo, malriĉeco, kaj ties influo al kresko de infanoj, en Hirosima, kaj en Japanio. Ni kosiliĝas pri niaj taskoj, kaj antaŭen puŝos komunan partoprenon de geviroj en la socio.

Bonvolu informi nin pri situacio de virinaj vivo kaj laboro ĉirkaŭ vi, ni petas. Vian mesaĝon ni ekspozicios en tri kunvenejoj de la urbo.

S-ino YOSIDA Mariko
Prezidanto de la plenuma komitato por la Internacia Virina Tago 2013, Hirosima
La municipo Hirosima

Kun virinaj organizoj:
Arko de Hirosima/ Konsilio Yui-porto / Kina karavano/ Novjapana virina asocio/ Ligo de vartistoj/
Hirosima Esperanto-Centro/ Ligo de medicinaj sindikatoj/ Sindikato de emeritoj/ Instruista laborsindikato/
Ligo de solaj patrino k infano(urba)/ Laborsindikato de municipaj oficistoj/ Laborsindikato de urbaj oficistoj/
Ligo de patrinoj de la urbo / Ligo de lokaj virinaj asocioj de Hirosima/ Ligo de virinaj asocioj WENET/
Ligo de Komercistoj/ Virina demokrata klubo/ YWCA/ Centro de komuna partopreno de geviroj en la socio/
Ligo de Patrinoj de la gubernio/ Koruso Paĉe/ Sekcio de komuna partopreno de geviroj de municipo Hirosima/
Konsilio de Kino-rondoj de la urbo.
Limdato kaj aliaj: ĝis la 10-a, februaro 2013.
Maksimume sur unu leterpapero A-4 formata. Ankaŭ viroj rajtas skribi al ni.
Kun notoj petataj: Nomo, sekso, aĝo se eble, profesio, loĝloko(urbonomo), lando.
Kontaktoadreso: OSIOKA Taeko osioka@mua.biglobe.ne.jp
Oogonzantyo 7-15, Minami-ku, Hirosima, 734-0041 Japanio 

Jen mia reago.
 
Estimataj komitatanoj de Internacia Virina Tago de UN 2013 Hiroŝima.
Gratulon pro la konstanta laborado konstrui socion, en kiu viroj kaj virinoj egale kunlaboros por komunaj celoj.
Laŭ “Listo pri Egaleco inter Viro kaj Virino” de la Monda Ekonomia Forumo de oktobro, 2012 Danio estas la 7-a plej sukcesa el la 200 landoj.
Pro tio daninoj ne plendu pri ŝanco de dungiĝo, salajro, edukado, sano, vivkondiĉo kaj partopreno en politiko.

Geknaboj samrajtas kaj samprofitas edukade, kaj ili egale frekventas altlernejojn kaj universitatojn. Virinoj estas malpli senlaboraj ol viroj ( virinoj 7% kaj viroj 8%). En multaj profesioj estas pli da virinoj ol viroj. Viroj kaj virinoj ricevas egalajn salajrojn por samspecaj labortaskoj. Gepatroj rajtas dividi postakuŝajn forpermesojn. Post la forpermesoj gepatroj ne havas problemojn pri infanprizorgado, ĉar abundas bebovartejoj. La koncepto de 'dommastrino' estas preskaŭ arkaika; nuntempaj geedzoj dividas la dommastradon. Kvankam virinoj kaj viroj bonsanstatas, virinoj averaĝe vivas 3-4 jarojn pli longe. Virinoj estas politike agemaj kaj relative sukcesaj; virino estas la nuntempa ĉefministro, kaj aliaj virinoj estas ministroj.
Tamen Danio ne estas paradizo.
Laŭ divorcaj statistikoj 44,5% da geedzoj eksedziĝas, kompare kun 1,9% en Japanio. Pro la bonekonomia stato de virinoj ili ne bezonas toleri malfeliĉan geedzon. Tamen pro la geviraj egalrajtoj, kaj la patro kaj la patrino havas egalajn gepatrajn rajtojn. Tiu signifas, ke infano kies gepatroj decidas eksedziĝi, havas du hejmojn, kaj tiu ĉisemajne pendolvagadas de la patro al la patrino.
Kiom da plenkreskuloj libervole akceptus la devigon ĉisemajne translokiĝi?

Preskaŭ miliono da danoj sole loĝas. Kelkaj el la junuloj preferas eviti zorgojn familiajn, aliaj simple ne jam trovas la perfektan partneron. 29% da maljunuloj (60 – 79 -aj) sole loĝas. Eĉ se oni ŝatas vivi sendepende, tia vivmaniero povus esti danĝera: 10% el la danaj mortantoj sole mortas.
Betty Chatterjee. Ina. 70-jara. Emerita pedagogo. Vallensbaek Strand. Danio.1 comment:

Betty Chatterjee said...

Karaj geamikoj,
Jen mia reago persona al la mesaĝo de Osioka Taeko. Mi esperas, ke aliaj sendu al ŝi siaj reagoj kaj opinioj.