9/26/2012

El aranea vidpunkto.


Ŝajnas al mi, ke kelkaj el ni estas virtuelemaj kaj kelkaj el ni estas malvirtualemaj. Virtualemuloj estas tiuj, kiuj opinias, ke per Fejsbuko aŭ tvitero ni konvinku al la tuta homaro, ke Esperanto estas la lingvo, por ni, por ni. Malvirtualemuloj estas tiuj, kiuj estas konvikitaj, ke Fejsbuko kaj Tvitero estas senvaloraj malŝparoj da tempo.

Nu, mi estas pacema virtualemulo, kiu cetere membriĝas en Esperanto-klubo. Laŭ mi dependas de la maniero, kiel ni uzas tiajn servojn. Per ili ni facile, rapide kaj senpage kontaktas unu la alian. Ŝajnas ke, pli kaj pli el ni per tia ĉiutaga uzado de nia lingvo pruvas ties utilecon. Kvankam mi estas membro de Esperanto-klubo, mi ne povas ĉiutage esperantumi kun samklubanoj.

la babilado Fejsbuka estas ne ĉiam serioza, sed ĝi ofte estas tre sprita.

Do juĝu la aferon legante la sekvan konversacion, kiun antaŭ longa tempo mi ŝtelis por iam  legi en la klubo.

El aranea vidpunkto.


A) Ču estas kruele mortigi insektojn (vespo, kulo, araneo)? Mi timas ilin
B) Ho! Ĉiuj estaĵoj rajtas vivi. Ankaŭ ili, kiujn vi timas. Ĉu vi ne opinias, ke vin ili timas? Mi foriros de la konversacio.
C) Adiaŭ! Nu, laŭ mia opinio, mi kompreneble respektas bestoprotektumulojn, kiuj neniam mortigas ia ajn bestojn, eĉ la plej naŭzajn domaĝbestojn, Tamen, kara, mi ne estas bestoprotektemulo, do mi amuziĝas tiam, kiam mi mortigas ilin. Per rakedo elektra mi mortigas vespojn, kulojn, araneojn kaj tiel plu. Kontraŭ modesta elspezo (inklusive afranko) mi volonte sendos ion al vi. Ĉu interese?
A) Tute ne, dankon! Toksa araneo minacas min. Kion mi faru?
D) Karulino, almenaŭ provu kapti kaj liberig ĝin eksteren
A) Tio ne estas ridinda afero. Ĉies vivrajtojn mi respektas, tamen la araneo ne respektas miajn.
E) Karulino, Timigu ĝin per bastono, aŭ iru for.
F) Ĝentile demandu al ĝi: 'S-oro, ĉu vi volus kafon aŭ teon? Post kiam, atendu kiel ĝi reagos. Verŝajne ĝi pensos, ke vi estas frenezulino, kaj ĝi foriros.
F) Bestoprotektemuloj uzas blovilon, aliaj polvosuĉilon.
G) Trafe! Uzu polvosuĉilon! Memoru malplenigi ĝin en rubejon almenaŭ je 10 kilometroj de via loĝejo.
A) Ve, vi estas ege mokemaj. Eĉ se la toksa araneo foriros, ĝi povus reveni ataki min, kiam mia atento jam endormos. Kaj memoru, tiu ankaŭ estas etika demando.
G) Araneoj estas danĝeraj, nur kiam oni vidas ilin. Ho, cetere esploru pri rimedoj ne altiri tiajn insektojn. Ĝis la.
C) Mi esperas, ke vi ja trovu la pli bonan rimedon solvi tiun etikan enigmon! Bonŝancon! Ĝis kara.
A) Ne forlasu min! Imagu, mi estas en praarbaro! Mi nun ne povas gugli solvojn. La araneo havas diametron de 10 centimetroj (inkluzive la piedoj) kaj estas minacante proksime! Mi havas batilon, kaj certe sukcesus al mi mortigi la bestaĉon, tamen mi ŝatus gardi mian nunan reinkarnacion, samtempe mi zorgemas pri la sekvonta.
D) Ŝercas, ĉu? Jes ja! Mokas, ĉu? Certe ne! Sed kie estas la policanoj? Ĉiam ili havas plibonajn farendaĵojn, kiam ni bezonas ilin.
F) Tiaj araneoj troviĝas nur en la universo de Harry Potter. Tie la plej grandaj estas 2,5 centimetraj (inkluzive piedoj) tarantuloj. Sed vi eble planas reenkarniĝi en Potter-eca universo – ĉu vere?!!!
A) Se mi ne mortigas la araneon, la araneo mortigos min.Se mi mortigos la araneon, mia sekvonta reinkarnacio povus esti araneo!
F) Hm, ŝajnas ke mi ne sukcesas mildigi la araneofobion de vi per moko. Sed mi devas konfesi ke moki la araneofobion de aliaj ege efikas kontraŭ mia propra...
A) Mi provas rezoni laŭ la pensmaniero de araneo. Ĉu la araneo same konsideras sian reinkarnacion antaŭ agi? Ĉu la araneo pripensas, ke mortigi min fuŝas ĝian ŝancon reinkariĝi kiel homo?
Se la araneo ne pripensas tion, mia filozofado pri reinkarncio donas al mi malavantaĝan pozicion kontraŭ la araneo.
Se la afero staras tiel, kial pensi ke reinkarnacio kiel araneo estas malpli alta estado ol esti homo? Tio estas bona novaĵo, ĉar nun mi ne bezonas konsideri reinkarnacion en mia decido! Se la araneo tro alproksimiĝas, mi simple mortfrapos ĝin! Mi ne riskas esti araneo sekvontfoje. Tamen, sed mi eraras, kaj la araneo pripensas reinkarnacion, ĝi ne estus mortigonta min kaj mi mortigus beston, kiuj pensas pli filozofie ol mi.
Se temas pri pensanta araneo, ĝi ne volas reinkarnacion, kiel homo.El aranea vidpunkto, esti homo estas malpli bona reinkarnacio, do ĝi ne mortigos min timante la konzekvencojn. Mi estas sekura! Aŭ ne? Mi ne certas, ke mi cerbumis logike. Pleje kolerigas min, ke mi bezonas teorion kiel reinkarnacio por ne mortigi la araneon. Tio pruvas, ke esti homo estas pensanta, sed senkora estado. Kaj la araneo observadas min el la proksimeco!!
F) En iuj lokoj oni manĝas araneojn. El aranea vidpunkto, ĉu ĝi preferus esti mortigita de predanto aŭ de paranojanto?
C) El aranea vidpunkto, jes jen la plej bona frazo de ĉi-tiu fadeno!
Ho ve, multe el vi estas tiel mokemaj! Laŭ mia opinio, plentrafe kaj honeste estis la komento de F:
''Hm, ŝajnas ke mi ne sukcesas mildigi la araneofobion de vi per moko. Sed mi devas konfesi ke moki la araneofobion de aliaj ege efikas kontraŭ mia propra...''
Ŝajnas al mi, ke nur kuraĝulo kuraĝas konfesi pri tiaj aferoj!
Mi ne kredas je reinkarnacio, tamen se mi estus penskapabla araneo, kiuj kredus pri reinkarnacio, mi tute ne volus reinkarniĝi kiel homo. Tiu estus katastrofo! Mi preferus reinkarniĝi kiel belega kaj pacema papilio.Ĉiuj amas papiliojn, ĉu ne? Cetere mi ne timas araneojn, sed mi mortpunas blatojn. Ho ve, se kredantoj pri reinkarnacio pravus, ĉu mi reinkarniĝus kiel blato?1 comment:

Blogdopaulo said...

Tre amuze! Tiaj estas fejsbukemuloj. Tamen tüiteremuloj ne havus spacon por tia longa babilado. Tial mi tüiteras sed ne fejsbukas...